ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์

ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • ภาพ ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
 • 4 ดาว 4
  เพิ่มรูปภาพ
  เขียนรีวิว/แสดงความคิดเห็น
  ที่อยู่ : 69/2ม2 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130

  เบอร์โทรศัพท์ : 0610425325

  บ้านทรายเล ชายหาดแหลมสิงห์

  ชายหาดแหลมสิงห์จันทบุรี เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว สงบ การคมนาคมสะดวกสบาย มีบ้านพักหลายแห่งรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งแบบบ้านเป้นหลังๆ บ้านคู่ หรือเป็นแถวติดกัน ซึ่งมีให้เห็นตลอดแนวชายหาดแหลมสิงห์ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ตามราคา และสถานที่ น้ำทะเลค่อนข้างขุ่นเพราะเป็นบริเวณปากแม่น้ำ ซึ่งน้ำจากแหล่งตางๆใหลมารวมกันและลงสู่ทะเล
  ชายหาดแหลมสิงห์น้ำจะใสมากและนิ่งในช่วงตนฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี่ ดังนั้นจึงเเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว จะเห้นชาวบ้านวางอวนหาปลากัน บางครั้งนักท่องเที่ยวก็ได้มีโอกาศสัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติด้วยตัวเอง
  5 ดาว 5 1
  ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
  Sumrit Sailay Laemsing
  5 ดาว 5 1
  ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
  Sumrit Sailay Laemsing
  5 ดาว 5 1
  ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์
  บ้านทรายเล ชายหาดแหลมสิงห์

  ชายหาดแหลมสิงห์จันทบุรี เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว สงบ การคมนาคมสะดวกสบาย มีบ้านพักหลายแห่งรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งแบบบ้านเป้นหลังๆ บ้านคู่ หรือเป็นแถวติดกัน ซึ่งมีให้เห็นตลอดแนวชายหาดแหลมสิงห์ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ตามราคา และสถานที่ น้ำทะเลค่อนข้างขุ่นเพราะเป็นบริเวณปากแม่น้ำ ซึ่งน้ำจากแหล่งตางๆใหลมารวมกันและลงสู่ทะเล
  ชายหาดแหลมสิงห์น้ำจะใสมากและนิ่งในช่วงตนฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี่ ดังนั้นจึงเเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว จะเห้นชาวบ้านวางอวนหาปลากัน บางครั้งนักท่องเที่ยวก็ได้มีโอกาศสัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติด้วยตัวเอง
  5 ดาว 5 1
  ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์

  เพิ่มภาพ เขียนรีวิว