ร้านอาหาร เกาะลันตาสุวรรณภูมิ สาขา สุวรรณภูมิ

รีวิว ร้านอาหาร ร้านอาหาร เกาะลันตาสุวรรณภูมิ สาขา สุวรรณภูมิ

เด็กสมุทรปราการ
1 ดาว 1
ที่ร้านนี้มาเป็นครั้งที่2 ผิดหวังมาก พนักงานเสริฟหวยแตก ไปครั้งที่ 1 รออาหารเกือบชั่วโมง ให้ไปตามหลายรอบ เสริฟผิด ๆ ถูก ๆ หลายรอบ ที่สั่งก็ไม่มา ที่ไม่สั่งก็จะมาเสริฟ ครั้งที่ 2 เกิดมาเพิ่งเคยเจอ ปูหลนจานละ 1,200 บาท

เพิ่มภาพ เขียนรีวิว