บ้านทรายเล ชายหาดแหลมสิงห์

รีวิว ทรายเลชายหาดแหลมสิงห์

ชายหาดแหลมสิงห์จันทบุรี เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว สงบ การคมนาคมสะดวกสบาย มีบ้านพักหลายแห่งรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งแบบบ้านเป้นหลังๆ บ้านคู่ หรือเป็นแถวติดกัน ซึ่งมีให้เห็นตลอดแนวชายหาดแหลมสิงห์ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ตามราคา และสถานที่ น้ำทะเลค่อนข้างขุ่นเพราะเป็นบริเวณปากแม่น้ำ ซึ่งน้ำจากแหล่งตางๆใหลมารวมกันและลงสู่ทะเล
ชายหาดแหลมสิงห์น้ำจะใสมากและนิ่งในช่วงตนฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี่ ดังนั้นจึงเเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว จะเห้นชาวบ้านวางอวนหาปลากัน บางครั้งนักท่องเที่ยวก็ได้มีโอกาศสัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติด้วยตัวเอง
5 ดาว 5 1
Nap Box
5 ดาว 5 1

เพิ่มสถานที่ใหม่ที่นี่ เขียนรีวิว