Pemika Peekaew
1 ดาว 1 1
Tanakit Jhomworawong
5 ดาว 5 1
Sucharoen Voraphoti
5 ดาว 5 1
Nuaum Rat
1 ดาว 1 1
Korya
5 ดาว 5 1
ที่พักบางแสน ริมหาด ชลบุรี
5 ดาว 5 1
ปรึกษา ฟรี

รีวิว ร้านอาหาร บ้านริมน้ำ

บริการให้คำปรึกษาคดีฟรี ไม่คิดค่าบริการ เป็นวิทยาทาน

ชมรมนักกฎหมายอาสาสังคมบริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาฟรี
โทร 0959413536 0917200183 [email protected]

ให้ความรู้ปรึกษาเรื่องการเจรจา แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ทั้งคดีแพ่งและอาญา คดีมรดก ที่ดิน ขับไล่ บังคับจำนอง กู้ยืม ฟ้องหย่า เช็ค ละเมิดเรียกค่าเสียหาย ฉ้อโกง คดียาเสพติด ลักทรัพยื ยักยอก คดีแรงงานคดีภาษีอากร คดีทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ คดีล้มละลาย ผิดสัญญาจ้าง ฯลฯ
ให้ปรึกษาในการจดทะเบียนพาณิชย์ต่างๆ เช่น จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ตลอดถึงการแก้ไขรายการทางทะเบียนต่างๆ การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ต่างๆในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โรงงาน
4 ดาว 4 1

เพิ่มสถานที่ใหม่ที่นี่ เขียนรีวิว