ร้านอาหาร เพลิน วิภาวดีรังสิต

รีวิว ร้านอาหาร ร้านอาหาร เพลิน วิภาวดีรังสิต

sek loso

19 ต.ค. 2555 10:11
4 ดาว 4
เคยไปมาแล้ว เย็นวันเสาร์ 20 นี้ นัดเพื่อนเทคนิคการแพทย์ มช.รุ่น 13 กินกัน ฉลองให้เพื่อน(รศ.ดร.วัชระ)ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา คนแรกของประเทศไทยในสาขาเทคนิคการแพทย์

เพิ่มภาพ เขียนรีวิว